Aktualizačné vzdelávanie 

V školskom roku ponúkame školám vzdelávanie v zmysle zákona 138/2019, §90d “Škola organizuje v školskom roku 2022/2023 aktualizačné vzdelávanie najmenej v rozsahu 20 hodín za jeden školský rok. Obsah aktualizačného vzdelávania je zameraný na zmeny školského kurikula, inkluzívne vzdelávanie alebo digitalizáciu výchovy a vzdelávania. Organizáciu aktualizačného vzdelávania ukončí škola najneskôr 30. júna 2023.” Vyberte si z ponuky našich vzdelávaní nižšie. V prípade, že máte záujem, aby sme Vám pokryli celých 20 hodín, dajte nám vedieť prostredníctvom formulára nižšie my sa vám ozveme s návrhom.

Ako poznáme, čo si žiaci myslia?

  • Reforma obsahu a foriem vzdelávania
Možné chyby a mylné predstavy si udržujú žiaci niekedy aj v priebehu celej hodiny. Kde niet porozumenia, nemôže byť myslenie. Cieľom je osvojenie zásady: učiteľ sleduje mieru porozumenia žiakov počas [...]
Viac informácii

Sebahodnotenie

  • Reforma obsahu a foriem vzdelávania
Aktivizácia žiakov ako „vlasníkov“ vlasného učenia. Techniky a nástroje sebohodnotenia žiakov. Ako dosiahnuť, aby žiavci svoje práce, ale aj svoje práce navzájom medzi sebou, posudzovali nie s cieľom aby ich [...]
Viac informácii

Nastavovanie cieľov

  • Reforma obsahu a foriem vzdelávania
Porozumieť dvom účinným spôsobom, ako zvýšiť efektivitu výučby: oboznámiť žiakov s cielmi učenia a vysvetliť im kritériá úspechu
Viac informácii

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?