Kritické myslenie v školskej praxi

Konečne sa dozviete, čo to je kritické myslenie a ako ho rozvíjať u detí….dá sa to vôbec?
A aký je rozdiel medzi kritickým myslením a mediálnou gramotnosťou?
Na vlastnej koži si vyskúšate niektoré metódy rozvoja kritického myslenia.

A dotkneme sa aj fenoménu dnešnej doby – umelej inteligencie (AI).
Je AI ohrozenie alebo príležitosť?
Možno nás ChatGPT (AI) začne učiť kritickému mysleniu, keď je potrebné fakty overovať a
nakladať s nimi opatrne.

Pre koho je workshop určený: učitelia I. a II. stupňa ZŠ
Počet účastníkov: 15
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: RCPU Liptov, lebo u vás v škole
Lektor: Juraj Droppa

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*