Ciele nevhodného správania

Vzdelávanie predstavuje nadstavbu základnej prednášky R.E.S.P.E.C.T. Účastníkom je už známy mechanizmus a základné prvky rešpektujúceho prístupu. Obsahom tejto témy je identifikácia kľúčov na rozpoznanie cieľov (dôvodov) nevhodného správania (nie len) detí a ich využitie v praxi v zmysle intervencie a prevencie.

Pre koho je workshop určený: Pre každého človeka v škole (učiteľ, vychovávateľ, člen vedenia), ktorý verí v rešpektujúci prístup. Rozširujúce stretnutie pre tých, ktorí sa rozhodli uberať touto cestou.
Počet účastníkov: minimálne 8
Kedy: podľa dohody
Kde: RCPU Liptov alebo u vás v škole
Lektor: Alexandra Lozovská

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*