Didakticko-reflektívne komunity a riešenie problémov praxe

Každý učiteľ sa stretáva počas svojej pedagogickej praxe s problémami, ktoré sú veľmi individuálne s ohľadom na predmet alebo žiakov, ktorých vzdeláva. Vyrozprávať sa v kabinete málokedy pomôže problém vyriešiť a človek skôr vyplaví svoje emócie, ale problém sa nevyriešil. Jednou z možností (okrem mentoringu) je realizácia Didakticko-reflektívnych komunít, kde riadeným rozhovorom v spolupráci s facilitátorom získate priestor na efektívne riešenie svojho pedagogického problému a získate pohľad iných kolegov, ktorí sa možno s podobným problémom stretávajú tiež.

Pre koho je workshop určený: pre všetkých učiteľov, ktorí vnímajú potrebu riešenia opakujúcich sa problémov vo svojej pedagogickej praxe a prostredníctvom riadeného rozhovoru s kolegami získať iný pohľad a viaceré možnosti riešenia
Počet účastníkov: skupinky 4-5 učiteľov
Kedy: podľa dohody
Kde: RCPU Liptov alebo u vás v škole
Lektorky: Alexandra Lozovská, Katarína Sališová

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*