Interakcia, komunikácia a spolupráca prostredníctvom digitálnych technológií

Byť digiálne gramotný v dnešnej dobe je náročné s počtom zvyšujúcich sa možnostní, ktoré nám digitálne technológie ponúkajú. Ak sa strácate a chcete získať prehľad o najčastejšie používaných komunikačných portáloch pre prácu učiteľa: edupage, gmail.com a ich výhody, zdieľané kalendáre ako možnosť spolupráce, skupinové chaty, videohovor, kontakty, na našom školení získate prehľad a väčšiu istotu.

Pre koho je workshop určený: pre všetkých učiteľov, ktorí aktívne využívajú digitálne technológie a škola chce mať nastavený jednotný systém komunikácie rodič, učiteľ a žiak.
Počet účastníkov: podľa počtu PC v učebni
Kedy: podľa dohody
Kde: u vás v škole
Lektor: Katarína Sališová

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*