Prehľadávanie, vyhľadávanie a triedenie digitálnych údajov, informácií a obsahu

Na vyhľadávanie informácií sa používajú špeciálne externé služby – vyhľadávacie servery: vyhľadávače a katalógy. Ľudia vyberajú informácie pre adresárové servery. Na rozdiel od vyhľadávacích nástrojov sú informácie v katalógoch presnejšie štruktúrované a majú vertikálnu hierarchickú formu.

V rámci školenia sa naučíme využívať nástroje na efektívne, jednoznačné vyhľadávanie na internete, aby sme sa dostali k informáciám, ktoré hľadáme.

Pre koho je workshop určený: pre všetkých učiteľov, ktorí aktívne využívajú digitálne technológie a hľadajú informácie na internete
Počet účastníkov: podľa počtu PC v učebni
Kedy: podľa dohody
Kde: u vás v škole
Lektor: Katarína Sališová

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*