Čo je Regionálne centrum podpory učiteľov

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Sídli v Liptovskom Mikuláši a priestory sú vzdelávacím hubom, kde sa môžu stretávať aktívni učitelia, riaditelia a nadšenci vzdelávania pri rôznych aktivitách a podujatiach. Vznik regionálnych centier  iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR.

Zriaďovateľom centra je OZ Felix Liptovský Mikuláš. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti. V tomto školskom roku bude na Slovensku pôsobiť 16 centier v jednotlivých regiónoch. 

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia a učiteľky základných škôl. Tí sa môžu prihlásiť so žiadosťou individuálny mentoring. Učiteľov MŠ a SŠ však tiež radi privítame na workshopoch a prednáškach, ktoré bude naše centrum poskytovať. 

Primárnou aktivitou centra počas prvých rokov fungovana je individuálna a adresná podpora učiteľov priamo u nich v triede formou mentoringu. Okrem toho  centrum pripravuje rôzne workshopyvzdelávaniaprednášky a diskusie o dôležitých témach vo vzdelávaní, a to buď priamo v školách alebo v regionálnom centre.

Nájdete nás na Hurbanovej 6 v Liptovskom Mikuláši. 

Služby pre učiteľov sú bezplatné.
Tešíme sa na Vás 🙂

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*