Využívanie digitálnych nástrojov vo vyučovaní

Oboznámenie sa s rôznymi digitálnymi nástrojmi, ktoré pomôcť pri vyučovacom procese, napríklad Kahoot, Slido, Paddlet, Jamboard a iné. 

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*