Formatívne hodnotenie

Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia a
kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Spoločne prídeme na to, čo je a čo
nie je formatívne hodnotenie
a prečo je dobré používať formatívne hodnotenie.
Aký je rozdiel medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z hľadiska cieľa,
načasovania, účelu, adresáta hodnotenia, roly učiteľa, zapojenia a motivácie
žiakov a efektu na učenie.

Workshop vieme ušiť na mieru: pre začiatočníkov aj pokročilých v téme
formatívneho hodnotenie. Rovnako aj z hľadiska rozsahu: od poldňového, cez
celodenný až po sériu viacerých na seba nadväzujúcich workshopov.

Pre koho je workshop určený: učitelia I. a II. stupňa ZŠ
Počet účastníkov: 15
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: RCPU Liptov alebo u vás v škole
Lektor: Juraj Droppa

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*