Značka: Reforma obsahu a foriem vzdelávania

Ako viesť rešpektujúci rozhovor s rodičom a žiakom

Pri riešení problémov, ktoré vznikajú bežne v práci so žiakmi a rodičmi, je dôležité si zachovať nadhľad, dokázať pracovať so svojimi emóciami a napriek tomu dosiahnúť cieľ – vytvoriť rešpektujúci [...]
Read more

Ako poznáme, čo si žiaci myslia?

Možné chyby a mylné predstavy si udržujú žiaci niekedy aj v priebehu celej hodiny. Kde niet porozumenia, nemôže byť myslenie. Cieľom je osvojenie zásady: učiteľ sleduje mieru porozumenia žiakov počas [...]
Read more

Kritické myslenie v školskej praxi

Konečne sa dozviete, čo to je kritické myslenie a ako ho rozvíjať u detí….dá sa to vôbec?A aký je rozdiel medzi kritickým myslením a mediálnou gramotnosťou?Na vlastnej koži si vyskúšate niektoré metódy [...]
Read more

Sebahodnotenie

Aktivizácia žiakov ako „vlasníkov“ vlasného učenia. Techniky a nástroje sebohodnotenia žiakov. Ako dosiahnuť, aby žiavci svoje práce, ale aj svoje práce navzájom medzi sebou, posudzovali nie s cieľom aby ich [...]
Read more

Nastavovanie cieľov

Porozumieť dvom účinným spôsobom, ako zvýšiť efektivitu výučby: oboznámiť žiakov s cielmi učenia a vysvetliť im kritériá úspechu
Read more

Formatívne hodnotenie

Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia akľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Spoločne prídeme na to, čo je a čonie je formatívne hodnotenie a prečo je dobré používať formatívne [...]
Read more

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*