Značka: Reforma obsahu a foriem vzdelávania

Ako poznáme, čo si žiaci myslia?

Možné chyby a mylné predstavy si udržujú žiaci niekedy aj v priebehu celej hodiny. Kde niet porozumenia, nemôže byť myslenie. Cieľom je osvojenie zásady: učiteľ sleduje mieru porozumenia žiakov počas [...]
Read more

Sebahodnotenie

Aktivizácia žiakov ako „vlasníkov“ vlasného učenia. Techniky a nástroje sebohodnotenia žiakov. Ako dosiahnuť, aby žiavci svoje práce, ale aj svoje práce navzájom medzi sebou, posudzovali nie s cieľom aby ich [...]
Read more

Nastavovanie cieľov

Porozumieť dvom účinným spôsobom, ako zvýšiť efektivitu výučby: oboznámiť žiakov s cielmi učenia a vysvetliť im kritériá úspechu
Read more

Formatívne hodnotenie

Osvojenie zásad slovného hodnotenia a kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia.
Read more

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?