Učenie druhých neznamená, že máte naplniť prázdny džbán,
ale že máte zapáliť oheň

Mentoring je profesionálny vzťah dvoch osôb založený na dôvere – mentora a mentee (mentorovaného), kedy mentor odovzdáva svoje skúsenosti a znalosti a môže pôsobiť ako sprievodca menteeho v danej téme. Vďaka prirodzenému zdieľaniu znalostí a zručností, ktoré spravidla prebieha v praxi na pracovisku, pomáha mentor nájsť menteemu správny smer či riešenieMentee je ten, ktorý sa chce vzdelávať a potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov pomocnú ruku.

Slovo mentor je odvodené od mena Mentór, ktoré pochádza z Homérovej Odysey. Mentór bol Odyseov priateľ, ktorého poveril výchovou a ochranou svojho syna Telemacha. Časom toto slovo zľudovelo a dnes je mentor osoba, ktorá sa sa rozhodne svoje skúsenosti v nejakom odbore posunúť menej skúsenej osobe (mentee).