"Mentor je niekto, kto vám umožňuje vidieť tú lepšiu časť samých seba,
aj keď vám je niekedy skrytá."

Oprah Winfrey

Čo môžete od mentoringu očakávať

 • Mentoring je sprevádzanie a podpora, ktorá stavia na silných stránkach učiteľa a zároveň pomáha nájsť priestor pre rast – profesionálny, ale aj osobný.
 • Mentoringom získate parťáka do svojej triedy, ktorý vás po dlhší čas (obvykle rok) sprevádza vo vašej práci.
 • Vaše stretnutia sú prísne dôverné, to znamená, že nikto z vašej školy sa o tom, čo sa v počas vašich
  mentoringových stretnutí deje, nebude informovaný.
 • Mentor je váš skúsený kolega, avšak nie je „chodiaca didaktická príručka“ :), nemusí vám dať odpoveď na všetko. Jeho úlohou je pomôcť vám nájsť odpovede, ktoré fungujú pre vás a vo vašej triede, nie iba poradiť z pohľadu svojej vlastnej praxe.
 

 

Čo od mentoringu určite neočakávajte

 • Mentor v žiadnom prípade nie je inšpekcia. Prichádza do triedy s úmyslom podporiť vás a nasmerovať k cieľu, ktorý ste si vopred spoločne stanovili a pomáha vám rozvíjať váš vlastný potenciál. V žiadnom prípade nesúdinehodnotí vašu prácu.

Ako bude mentoring prebiehať

 • Ak ste sa prihlásili do mentoringu, pridelíme vám jedného z našich mentorov.
 • Na prvom stretnutí si dohodnete všetky potrebné informácie – od vašich očakávaní cez logistiku až po nastavenie cieľov. Následne k vám mentor bude chodiť pravidelne na hodinu približne 1x za 3 týždne.
 • Po každej hodine nasleduje reflexia a rozhovor, kedy si s mentorom posvietite na to, o čo na hodine šlo a kde je priestor pre zlepšenie.
 • Ak by ste potrebovali od mentora konzultáciu alebo rýchly rozhovor, mentor je vám k dispozícii.