Výchovný štýl učiteľa

Vplyv výchovného štýlu – ako rodičov, tak aj učiteľov – na emocionalitu a správanie detí je nepopierateľný. Žiaci sú ochotnejší spolupracovať a lepšie napredujú, keď sa cítia akceptovaní a oceňovaní. Prednáška je zameraná na odhalenie jednotlivých výchovných štýlov učiteľa. Prináša podrobný pohľad na súčasti výchovného štýlu a na spôsoby, akými sa pôsobenie týchto štýlov premieta do vzťahov žiakov a učiteľov, do atmosféry v triede apod.

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: ľubovoľný
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Alexandra Lozovská

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*