Vďaka mentoringu som so sebou oveľa viac spokojná

Zapojila si sa do prvého ročníka mentoringu na Liptove, keď sa naše Centrum na
podporu učiteľov ešte len rozbiehalo. To chce kus odvahy. Kde si ju našla? 

Po prezentácii práce RCPU pre našich pedagógov, ktoré uskutočnila Kvetka Legerská
v našej škole, ma zaujala téma mentoringu. Počula som o mentoringu aj predtým a keď sa
vyskytla takáto možnosť, chcela som to vyskúšať na sebe a potom prípadne odporúčať
tento spôsob sebarozvoja aj ďalším kolegom.

S akými očakávaniami si do toho išla? Splnili sa tieto očakávania?

Nevedela som, čo môžem očakávať, bola som len zvedavá, ako ma to môže obohatiť.

Mám pocit, že som sa vo svojej práci vďaka mentoringu veľmi posunula, som sama so sebou oveľa viac spokojná.

Ako by si opísala proces mentoringu kolegovi, ktorý o tom nič nevie? Čo sa pri
mentoringu deje? 

Mentoring sa začína pozorovaním na hodine, pokračuje rozhovorom, v ktorom
zhodnotím svoju prácu na hodine, čo sa mi podarilo/nepodarilo. Mentor mi
prostredníctvom otázok pomôže nastaviť cieľ, ktorý chcem dosiahnuť. Postupne sa na
ďalších stretnutiach pomocou pozorovania a rozhovorov snažíme posúvať k cieľu.

Čo sa zmenilo v tvojej práci, postupne ako si v mentoringu postupovala?
Snažila som sa postupne prepracovať k cieľu, ktorý som si stanovila, hľadala som
spôsoby, ako zefektívniť svoju prácu. Nápady som skúšala na jednotlivých hodinách
a tie, ktoré mi vyhovovali, som začala pravidelne využívať. Mám pocit, že som sa vo
svojej práci vďaka mentoringu veľmi posunula, som sama so sebou oveľa viac spokojná.

Čím bola pre teba tvoja mentorka užitočná?
Mentorka mi poskytla spätnú väzbu z môjho výstupu na hodine, videla aj veci, ktoré
som si ja nevšimla. Veľmi príjemné bolo, že vyzdvihla aj také momenty, ktoré ja
považujem za samozrejmé. Oceňujem, že naše rozhovory boli príjemné, neformálne
a mala som pocit bezpečia.

Aký bol počas mentoringového procesu tvoj najsilnejší moment, zážitok? 
Vždy vtedy, keď sa mi podarilo niečo nové, keď som dodržala to, čo som si
predsavzala.

Máš za sebou jeden školský rok mentoringu, ak by svoj mentoringový zážitok mala
k niečomu prirovnať, čo by to bolo a prečo?  

Nenapadá mi, k čomu by som to prirovnala, ale určite by to bolo niečo, kde musí
človek vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, aby sa posunul ďalej.

Ako tvoji žiaci reagovali na to, že si sa rozhodla zapojiť do mentoringu? Hovorila si
s nimi o tom? 

Žiakom som nevysvetľovala princíp mentoringu, vedeli len to, že niekto bude
prítomný na hodine. Na prítomnosť mentorky si veľmi rýchlo zvykli a správali sa
prirodzene.

S pani učiteľkou Anežkou Gibasovou sa zhovárala mentorka Kvetka Legerská

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*