Spolupráca s mentorom vedie k lepšej verzii mňa samého


Ako si sa dostal k mentoringu, kde si sa o tejto možnosti dozvedel?
O mentoringu som sa dozvedel, keď sa na našej škole usídlilo začiatkom aktuálneho školského
roka jedno z  centier RCPU a niekoľko kolegýň sa rozhodlo rozšíriť jeho rady.

Prečo si sa rozhodol prihlásiť, čo Ťa k tejto myšlienke priviedlo?
Túžba byť lepším učiteľom, robiť moju prácu čo najlepšie. Keď som pred mnohými rokmi
nastupoval na školu ako čerstvý absolvent VŠ, práve vtedy by som asi najviac ocenil dohľad a
pomoc mentora. V duchu hesla “Nikdy nie je neskoro“ som rád, že som aj teraz mohol využiť
možnosť spolupracovať s mentorom, keď som sa po niekoľkých rokoch mimo školstvo
rozhodol k práci učiteľa znova vrátiť.


Čo pre Teba znamená mentoring?
Sprevádzanie pri práci začínajúceho učiteľa, dôležitá spätná väzba, odborný pohľad na moju
prácu.

S akými očakávaniami si do toho išiel? Splnili sa tieto očakávania?
Jednoznačne sa splnili, mám pocit, že teraz učím lepšie a to je presne to, čo som od toho
očakával.

Ako to prebieha? Čo sa pri mentoringu deje?
Mentorka navštevuje moje hodiny a po ich skončení diskutujeme o tom, čo sa mi na hodine
podarilo, čo sa nepodarilo a kde je priestor na zlepšenie.

Čo sa zmenilo v Tvojej práci, keď si vykročil na túto cestu spolu s mentorkou?
Bol som najmä nútený vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a začal som študovať a používať
rôznorodejšie a zaujímavejšie vyučovacie metódy.

Aký by, podľa Tvojho názoru, mal byť dobrý mentor/mentorka?
Vnímavá, pozorná, rešpektujúca, skúsená. Toto sú vlastnosti, ktoré zdobia moju mentorku.

Kam môže viesť spolupráca s kvalitným mentorom?
Len dopredu, k lepšej verzii mňa samého a tým pádom k spokojnejším a kvalitnejšie
vzdelaným deťom.

Aký má, podľa Teba, pre učiteľa zmysel byť mentorovaný?
Pomôže to najmä začínajúcim učiteľom, ale rovnako aj tým skúsenejším v prípade pocitu
vyhorenia alebo po návrate z dlhšej učiteľskej pauzy.

Je niečo, čo by si ešte chcel od mentorky získať?
Jej pokoj a rozvahu, dôveru vo svoje učiteľské schopnosti.

S Erikom Točekom, učiteľom SZŠ Felix
sa zhovárala mentorka RCPU Slavomíra Bencúrová

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*