Školenie o mentoringu pod taktovkou Teach for Slovakia

Tretí augustový týždeň bol v Regionálnom centre podpory učiteľov Liptova (RCPU LM) veľmi intenzívny. Mentori centra sa totiž počas neho zúčastnili na zaujímavom školení o mentoringu, ktorého cieľom bolo ešte lepšie ich pripraviť na ich prácu pre učiteľov a školy. 

Prežili spolu skvelý čas a popritom sa, okrem iného, naučili, ako viesť mentoringové rozhovory, spoľahlivo trafiť s učiteľmi cieľ vyučovacej hodiny, nakladať s darom spätnej väzby, ale napríklad aj to, čo má spoločné vďačnosť s hruškami. Školiteľmi vybraných tém boli skúsení lektori Erik Tomasch a Roman Veverka z programu Teach for Slovakia, ktorí sa mentoringu učiteľov venujú dlhé roky a spolu s organizáciou LEAF svoje skúsenosti odovzdávajú mentorom regionálnych centier po celom Slovensku. 

Aj vďaka tomuto školeniu je 9 mentorov lepšie pripravených na svoju mentorskú činnosť, ktorú môžu od septembra naplno odštartovať. „Bolo to veľmi hodnotné školenie, ktoré mi pomohlo ešte lepšie porozumieť úlohe mentora a jeho spolupráci a vzťahu s mentorovaným,“ zhodnotila Andrea, jedna z účastníčok školenia. Okrem mentorovania učiteľov základných škôl, ktorí sa v prípade záujmu o mentorovanie môžu s centrom skontaktovať, budú počas školského roka poskytovať ďalšie typy aktivít, ako napríklad workshopy, prednášky a pod. 

Vznik Regionálneho centra na podporu učiteľov iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a realizuje ju v spolupráci s partnermi v regiónoch Slovenska. 

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*