Rodičovské združenie – párty, ktorú si vieme užiť

Rodičovské združenie je v našich školách povinná jazda. Od učiteľa vyžaduje množstvo práce a prípravy a málokedy prináša zadosťučinenie. Rodičia ho berú ako povinné nutné zlo. Táto prednáška ponúka nový pohľad na stretnutia učiteľov a rodičov, ponúka možnosti ako sa napojiť na rodičov, ako prezentovať akademický prospech žiakov, ako informovať o nepríjemných skutočnostiach, ako spolu zvoliť funkčné stratégie zmeny tak, aby ich rodičia podporovali. To všetko pre to, aby spojenie učiteľa s rodičmi slúžilo spoločnému cieľu – podporiť úspech detí. „

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: ľubovoľný
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Alexandra Lozovská

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*