Outdoor aktivity s mládežou

Pracovník s mládežou získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou. Získa informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich kombinovaní s inými typmi aktivít. Absolvent bude vedieť, v akých situáciách, v akom rozsahu a akým spôsobom vhodne vybrať a použiť outdoor metódy za účelom zatraktívnenia a zefektívnenia aktivít zameraných na mládež. Absolvent zvládne naplánovať a bezpečne zrealizovať podujatie zamerané na cieľovú skupinu mládeže vo svojej komunite s osobitým zreteľom na použitie outdoor metód.

Pre koho je workshop určený: učitelia ZŠ, I. aj II. stupeň
Počet účastníkov: max 15
Kedy: podľa dohody
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Kvetka Legerská

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*