Naše hodnoty

Ak chcete na vašej škole naštartovať posilnenie žitých hodnôt, ponúkame
workshop, cez ktorý si môžete vaše každodenne žité hodnoty vedomejšie ohmatať
a vybrať si tie, s ktorými naozaj rezonujete. Bude to participatívny proces hľadania
vašej živej “školskej ústavy”
– Kto sme? Aké sú naše hodnoty?

Výstupom workshopu môže byť autentická dohoda na hodnotách, ktoré chce škola
podporovať, akýsi živý etický kódex, ktorý bude dobrým a v tíme prevereným
podkladom pre vypracovávanie či obnovovanie Koncepčného zámeru školy,
Školského vzdelávacieho programu, Školského poriadku či vízie školy.

Druhá verzia je určená pre školy, ktoré už majú sformulovaný svoj súbor
základných hodnôt a workshopu môžeme venovať už len “skúške správnosti”
skúmaniu, ako tento súbor hodnôt bude pomáhať v každodennej praxi.

Pre koho je workshop určený: celý učiteľský kolektív ZŠ
Počet účastníkov: všetci učitelia školy
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: u vás v škole
Lektor: Juraj Droppa

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*