Naše hodnoty

Ak chcete na vašej škole naštartovať posilnenie žitých hodnôt, ponúkame workshop, cez ktorý si môžete vaše každodenne žité hodnoty vedomejšie ohmatať a vybrať si tie, s ktorými naozaj rezonujete. Bude to participatívny proces hľadania vašej živej “školskej ústavy” – Kto sme? Aké sú naše hodnoty? Výstupom tématického dňa môže byť autentická dohoda na hodnotách, ktoré chce škola podporovať, akýsi živý etický kódex, ktorý bude dobrým a v tíme prevereným podkladom pre vypracovávanie či obnovovanie Koncepčného zámeru školy, Školského vzdelávacieho programu, Školského poriadku či vízie školy.

Pre koho je workshop určený: celý učiteľský kolektív ZŠ
Počet účastníkov: všetci učitelia školy
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: u vás v škole
Lektor: Juraj Droppa

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?