Moja práca niesla črty rutiny, a to sa, dúfam, zmenilo

Marta je dlhoročná učiteľka slovenského jazyka a literatúry a dejepisu. Zároveň aktuálne pôsobí v pozícii zástupkyne na ZŠ v Liskovej. V školskom roku 2023/2024 sa rozhodla vstúpiť do vôd mentoringu. Prečítajte si, čo o tejto novej skúsenosti povedala.

Ako si sa dostala k mentoringu, kde si sa o tejto možnosti dozvedela?
O mentoringu som sa dozvedela od pani riaditeľky a z internetu a na informačných seminároch ku kurikulárnej reforme v predchádzajúcom školskom roku.

Prečo si sa rozhodla prihlásiť, čo Ťa k tejto myšlienke priviedlo?
Bola to snaha, ale aj zvedavosť dozvedieť sa ako učím, ako ma vidí v roli učiteľky niekto iný, nielen žiaci. Po prvých hodinách s mentorkou to bola aj vnútorná potreba posunúť sa ďalej a byť pre žiakov učiteľkou, ktorá ich inšpiruje, posunie a motivuje.

„Nie je to hospitácia a rozhovory po hodine sú inšpiráciou. Nútia učiteľa zamyslieť sa a vidieť svoju prácu z iného uhla, hľadať spoločne s mentorkou nové cesty, ako sa dá práca urobiť inak.“

Čo pre Teba znamená mentoring?
V prvom rade je to pre mňa iný pohľad na moju prácu učiteľky. Ďalej je to inšpirácia a dobré nápady a rozhovory s mentorkou Aďkou. Toto všetko ma núti viac rozmýšľať o mojej práci.

S akými očakávaniami si do toho išla? Splnili sa?
Chcela som vedieť, ako učím z pohľadu „nezainteresovaného“ pozorovateľa. A tiež zistiť, čo vo svojej práci viem zmeniť. Moje očakávania boli splnené.

Ako by si opísal/a proces mentoringu kolegovi, ktorý o tom nič nevie? Čo sa pri mentoringu deje?
Mentoring je spôsob vedenia učiteľa, ktorý pociťuje potrebu zmeny. Nie je to hospitácia a rozhovory po hodine sú inšpiráciou. Nútia učiteľa zamyslieť sa a vidieť svoju prácu z iného uhla, hľadať spoločne s mentorkou nové cesty, ako sa dá práca urobiť inak. Aby bol tento proces prospešný, je potrebné aby učiteľ vnímal mentora ako pomocnú ruku.

Čo sa zmenilo v Tvojej práci, keď si vykročila na túto cestu spolu s mentorkou?
Pohľad na moju prácu, viac premýšľam nad koncepciami hodín, a to nielen mentorovaných, ale aj ostatných. Zistila som, že moja práca niesla črty rutiny, a to sa, dúfam, zmenilo. Pri plánovaní hodín sa viac zameriavam na žiakov a ich potreby, nie na obsah učiva, ktoré musím na hodine prebrať.

Aký by, podľa Tvojho názoru, mal byť dobrý mentor/mentorka?
Taký, čo ľudí vedie, vie im poradiť, vypočuje ich a nevnucuje im svoje názory. Je pre mentorovaného inšpiráciou.

Aký má, podľa Teba, pre učiteľa zmysel byť mentorovaný?
Vnútorná motivácia a snaha zmeniť svoju „zabehnutú“ prácu.

Je niečo, čo by si ešte chcela od mentorky získať?
Zručnosť viesť rozhovory, ktoré sú inšpiráciou a nútia človeka premýšľať o svojej práci.

Kedy je, podľa Teba, vhodné vyhľadať mentora/mentorku a pre koho by to mohlo byť užitočné?
Keď učiteľ pociťuje určitý stupeň rutiny vo svoje práci. Keď svoje povinnosti berie ako nutnosť, neteší ho práca – znaky vyhorenie, hoci si ich ešte sám neuvedomuje. Podľa mňa má mentoring zmysel vtedy, ak sa človek vnútorne nastaví na zmenu.

Aký bol počas mentoringového procesu zatiaľ Tvoj najsilnejší moment, zážitok?
Hneď na začiatku, keď moju prácu zhodnotila mentorka Aďka svojimi očami. Dovtedy som svoje hodiny vnímala úplne inak. A ďakujem za to.

S Martou Salvovou, učiteľkou zo ZŠ Lisková, sa zhovárala naša mentorka Andrea Božeková

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*