Mentoring je možnosť hľadať nové formy a metódy práce

Ako ste  sa dostali  k mentoringu, kde ste sa o tejto možnosti dozvedeli?

Z ponuky RCPU Liptov, webová stránka.

Prečo ste sa rozhodli prihlásiť, čo vás k tejto myšlienke priviedlo?

 1. Ako učiteľ – možnosť spätnej väzby na moju prácu – zistiť čo robím dobre a kde môžem robiť veci efektívnejší
 2. Ako vedúci zamestnanec – keďže mentoring je tiež súčasťou mojej práce, chcela som praktickú skúsenosť z pozície mentorovaného + kontakt s ľuďmi, ktorý majú skúsenosť s inováciami v rámci kurikulárnej reformy

Čo pre vás znamená mentoring?

Mentoring je možnosť 

 • zastaviť sa a pozrieť sa na moju prácu iným  pohľadom 
 • naučiť sa hodnotiť efektivitu svojej práce v bezpečnom prostredí
 • hľadať nové formy a metódy práce

Ako to prebieha? Čo sa pri mentoringu deje?

Mentoring pozostáva

 • z reflexie, ktorá ma núti vrátiť sa k hodine znovu a pýtať sa či veci fungovali a prečo
 • zo spätnej väzby mentora, ktorá poskytuje iný pohľad na to, čo sa v triede dialo
 • z mojej reakcie na spätnú väzbu vo forme cieľa na najbližšie obdobie

Čo sa zmenilo vo vašej práci, keď ste vykročili na túto cestu spolu s mentorom? 

 • získala som reálnejší pohľad na moju prácu
 • získala som väčšiu istotu predovšetkým v uplatňovaní spätnej väzby
 • uvedomila som si potrebu reflexie vyučovacích hodín

S Alexandrou Bobkovou z Evanjelickej spojenej školy v LM sa zhováral Juraj Droppa 

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*