Mentoring by som odporučila každému, kto sa nechce stratiť

Katka Betíková je pani učiteľka na ZŠ Zarevúca, ktorá tento rok nabrala odvahu pustiť do svojej triedy mentorku. Povzbudil ju k tomu zážitok s mentoringom jej kolegýň, ale aj pocit, že jej práca sa stáva rutinnou a potrebuje zmenu.

Ako si sa dostala k mentoringu, kde si sa o tejto možnosti dozvedela?
S mentoringom som sa prvý krát stretla vtedy, keď RCPU Liptov v zastúpení Kvetky Legerskej, zavítalo k nám do školy, oboznámilo nás s náplňou práce tejto organizácie a ponúklo aj mentoring. Vtedy som do toho ešte nešla, no pár kolegýň áno. Po roku som to skúsila aj ja.

Prečo si sa rozhodla prihlásiť, čo Ťa k tejto myšlienke priviedlo?
Rozhodnutie prihlásiť sa bolo umocnené veľmi náročným školským rokom, ktorý som prežila. Nadobudla som vnútorný pocit, že zmena je nutná. Zmena v mojej práci, ktorá sa po mnohých rokoch stávala rutinnou.

Čo pre Teba znamená mentoring?
Mentoring je pre mňa inšpirácia, vhľad, nový vzduch, posun. Čo je dobré, ostane pevne stáť, čo treba zmeniť, to dobré vylepší.

S akými očakávaniami si do toho išla? Splnili sa tieto očakávania?
Moje očakávania sa spájali s tým, že nestranná osoba sa zvonku pozrie na dianie v triede a uvidí veci, ktoré ja z vnútra nevidím. A to sa aj stalo.

„Nechcem, aby to vyzeralo tak, že mentor hľadá iba priestor na zlepšenie. On totiž poukazuje aj na pozitíva a silné stránky každého pedagóga. Tie tiež treba poznať, pomenovať a vážiť si ich na sebe. Aj v tom mi mentoring pomohol.“

Ako to prebieha? Čo sa pri mentoringu deje?
Práca s mentorom prebieha tak, že mentor, mentorka je prítomná na hodine a pozoruje priebeh hodiny, nasleduje rozhovor, učiteľ si prácu zhodnotí a v rozhovore s mentorom potom hľadajú priestor na zlepšenie. Toto bádanie bolo pre mňa spočiatku celkom náročné, pretože vymanenie sa zo vzorcov správania a konania, ktoré sú často podvedomé, je ťažké. Ale keď sa to podarí, keď dôjde k uvedomeniu, je to skvelý pocit.

Čo sa zmenilo v Tvojej práci, keď si vykročila na túto cestu spolu s mentorkou?
V čase, keď som začala s mentoringom, som bola vo fáze, že ma moja práca netešila a prestala som veriť svojmu poslaniu. Vďaka nemu sa tento pocit stratil a som za to vďačná. Samozrejme to súvisí so zmenami v mojej práci, tie zmeny sa isto udiali vďaka podpore mentora. Nechcem, aby to vyzeralo tak, že mentor hľadá iba priestor na zlepšenie. On totiž poukazuje aj na pozitíva a silné stránky každého pedagóga. Tie tiež treba poznať, pomenovať a vážiť si ich na sebe. Aj v tom mi mentoring pomohol.

Aký by, podľa Tvojho názoru, mal byť dobrý mentor/mentorka?
Dobrý mentor isto musí byť dobrý pozorovateľ, psychológ, odborník a zároveň láskavý človek.

Aký má, podľa Teba, pre učiteľa zmysel byť mentorovaný? Pre koho by mohol byť užitočný?
Mentoring je príležitosť naučiť sa lepšie pochopiť a uchopiť pedagogické pôsobenie, ktoré majú učitelia v rukách. Získať nový pohľad a postoj k dianiu v triede, vylepšiť svoje majstrovstvo. A to všetko v príjemnej atmosfére rozhovoru, toľkokrát, koľko si učiteľ praje, bez kritiky a tlaku, s množstvom inšpiratívnych doporučení na zaujímavú literatúru a autorov. Pri úprimnej snahe a ochote prijať ten nový pohľad na seba, sa zmena odzrkadlí v práci. A komu by som to odporučila? Každému, kto sa v tejto rýchlej a transformačnej dobe nechce stratiť. Isté veci sú nemenné, no niektorým sa treba prispôsobiť. A to nové sú deti, ktoré nám prichádzajú do tried.

S Katarínou Betíkovou zo ZŠ Zarevúca v Ružomberku sa zhovárala mentorka Slávka Bencúrová.

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*