Mentor ukazuje učiteľovi nové možnosti, ako sa to dá a nie, ako sa to nedá

Ako si sa dostala k mentoringu, kde si sa o tejto možnosti dozvedela?
O možnosti mentoringu som sa dozvedela od našej pani zástupkyne a potom som si vyhľadala informácie na internete.

Prečo si sa rozhodla prihlásiť, čo Ťa k tejto myšlienke priviedlo?
Chcela som počuť aj názor iného človeka na to, ako vyučujem, aká je atmosféra na vyučovacích hodinách a ako žiaci pracujú.

Čo pre Teba znamená mentoring?
Posúvanie sa dopredu.

S akými očakávaniami si do toho išla? Splnili sa tieto očakávania?
Splnili, už si viem lepšie zadeliť čas na vyučovacích hodinách. ☺

Čo sa zmenilo v Tvojej práci, keď si vykročila na túto cestu spolu s mentorkou?
Môj pohľad na vyučovacie hodiny. Vzťah učiteľa a žiaka, nebáť sa prijať nové výzvy, nové situácie.

Aký by, podľa Tvojho názoru, mal byť dobrý mentor/mentorka?
Priateľský, ústretový, empatický profesionál.

Kam môže viesť spolupráca s kvalitným mentorom?
K spokojnosti žiakov na hodinách. Aby sa žiaci nebáli povedať to, ako sa cítia, ako vnímajú jednotlivé udalosti na hodinách.

Aký má, podľa Teba, pre učiteľa zmysel byť mentorovaný?
Na mnohé udalosti sa učiteľ začne v triede pozerať inými očami. Mentor ukazuje učiteľovi nové možnosti, ako sa to dá, nie ako sa to nedá.

Je niečo, čo by si ešte chcela od mentorky získať?
Dostala som všetko, čo som mohla a som za to veľmi vďačná.

Kedy je, podľa Teba, vhodné vyhľadať mentora/mentorku a pre koho by to mohlo byť užitočné?
Mentora by mali vyhľadať učitelia, ktorí sa chcú posúvať dopredu. Chcú na sebe pracovať, spríjemniť klímu v triede a pomáhať žiakom slobodne hovoriť o tom, ako sa cítia, čo nové sa naučili …. Možno by som mentoring odporúčala učiteľom, ktorí začínajú učiť alebo, ktorí sa cítia vyhorení.

Aký bol počas mentoringového procesu Tvoj najsilnejší moment, zážitok?
Môj najsilnejší moment bol, keď po určitom čase mentorovania žiak, ktorý je introvert, pred svojimi spolužiakmi povedal, čo sa mu na jeho práci v skupine páčilo/nepáčilo. Vedel kriticky ohodnotiť seba aj svoju skupinu.

     s Alenou Krkoškovou z Evanjelickej spojenej školy LM sa zhovárala Slavomíra Bencúrová               

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*