Mentor je človek, ktorý Vám pomôže zasvietiť a môžete sa pohnúť dopredu

Prečo ste sa rozhodli zapojiť do programu Regionálneho centra podpory učiteľov Liptov?

O činnosti centra som sa dozvedel na porade riaditeľov základných škôl, ktorú sme mali koncom augusta 2022 na Oddelení školstva Liptovský Mikuláš. Pôsobím ako zástupca Základnej školy Nábr. Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši prvý rok a vnímal som potrebu našej školy posunúť sa smerom vpred. Vaše centrum prezentovalo činnosti, ktoré bude ponúkať učiteľom v okresoch Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Zaujala nás ponuka školení a lektorovania k téme Edupage, ktorú sme chceli rozbehnúť v tomto školskom roku. A? Dohodli sme sa a na začiatku školského roka došla Mgr. Katarína Sališová, ktorá nás naučila ovládať Edupage. Zápis do triednej knihy, dochádzka, skupiny, učebné plány už nevypisujeme ručne, ale elektronicky.

Ako ste sa dostali k téme mentoring?

Katarína nám okrem školenia k téme Edupage ponúkla osobný mentoring. Keď mám pravdu povedať, nevedel som vtedy, čo taký mentoring obnáša, a neviem to ani teraz. Chcel som sa takto poďakovať, že bola ochotná prísť k nám a trpezlivo zodpovedať naše otázky. Nehľadajte za tým vyššie ciele, o mentoringu som počul prvý krát, keď sme boli na porade riaditeľov škôl, a neoslovila ma.

Bolo pre mňa úľavou, že to nebola kritika, ako pri hospitácii školskej inšpekcie. Celý rozhovor sa niesol v priateľskom profesijnom duchu. Videla veľa skvelých momentov v triede…Prínosom bolo pre mňa uvedomenie si, že nie som zlý učiteľ, som dobrý učiteľ, ktorý len potrebuje sa pozrieť na vyučovaciu hodinu aj s „inými očami“.

Ako prebiehala Vaša spolupráca so svojim mentorom?

S mojou mentorkou sme sa dohodli na stretnutí a prišla prvá observácia – návšteva hodiny. Keďže z pozície zástupcu školy mám veľa činností, ktoré ma zahlcujú, nestihol som sa pripraviť. Takže bez prípravy, bez pomôcok na hodine s cudzím človekom vzadu, ktorá „sledovala“ moju nepripravenú hodinu. Cítil som sa veľmi neisto, myslel som si, že som hodinu úplne pokazil, napriek tomu, že žiaci pracovali.

Ale? Potom sme si spoločne sadli a prešli sme si situácie na hodine, ktoré som vnímal pozitívne ja a ktoré podľa mňa neboli dobré. Mentorka mi dala spätnú väzbu. Bolo pre mňa úľavou, že to nebola kritika, ako pri hospitácii Školskej inšpekcie. Celý rozhovor sa niesol v priateľskom profesijnom duchu. Videla veľa skvelých momentov v triede, ktoré som si ani nevšimol, ukázala mi pohľad na moju vyučovaciu hodinu z úplne iného uhla. Ponúkla svoju mentorskú radu, keďže má viac profesijných skúseností, ako ja. Našli sme priestor na rast a následne som si stanovil som si kroky, ktoré urobím na nasledujúcej hodine. Prínosom bolo pre mňa uvedomenie si, že nie som zlý učiteľ, som dobrý učiteľ, ktorý len potrebuje sa pozrieť na vyučovaciu hodinu aj s „inými očami“.

Ako vnímate pozíciu mentora dnes?

Už viem, že mentor je človek, ktorý Vám pomôže zasvietiť a môžete sa pohnúť dopredu ako učiteľ. Dostávate možnosť využiť žolíka: „priateľ na vyučovacej hodine“. Dokázali sme s Katarínou spoločne vyriešiť problém, ktorý som dlhodobo vnímal v triede, a nevedel som s ním pohnúť. Teraz pracujeme na činnostiach súvisiacich s mojou pozíciou zástupcu základnej školy. Určovanie kompetencií, stanovenie si hraníc, prioritizácia, školský vzdelávací program, reforma školstva, aktualizačné vzdelávanie. Je veľa na čom musím pracovať a veľmi uvítam spoločnosť človeka, ktorý mi pomáha zvládnuť toto náročné obdobie.

Odporučili by ste mentoring iným kolegom?

Jednoznačne áno. Na začiatku je síce obava, či Vás bude niekto kritizovať, či Vás niekto uvidí, ako zlyháte na hodine. Nezlyháte… Vždy sú na hodine aj pozitívne momenty, na ktorých sa dá pracovať a stavať ďalej, a toto ma posúva vpred. Ale ono sa to časom poddá, netreba sa báť a stačí prijať pomocnú ruku. Ako učiteľ a zástupca som podrástol a teším sa na ďalšiu spoluprácu s mojou mentorkou aj v nasledujúcom školskom roku.

S Dušanom Belinom zo Základnej školy Aurela Stodolu sa zhovárala naša mentorka Katarína Sališová

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*