Učitelské vyhoření

Kniha sa zaoberá rizikom syndrómu vyhorenia pri práci učiteľa. Vyhorenie vzniká v dôsledku chronického stresu a vedie k silným psychickým a fyzickým problémom, k nekvalitnej výučbe, k zlým vzťahom ku kolegom a žiakom. Cieľom knihy je, aby vyučujúci získali dobré povedomie o rizikách, ktoré súvisia s profesijnou náročnosťou, získali orientáciu v pojmoch stres a vyhorenie a dokázali pri sebe vnímať ich prejavy, porozumeli príčinám stresu a vyhorenia na individuálnej, školskej a rezortnej úrovni, nadobudli presvedčenie, že je možné vhodnými krokmi znížiť nebezpečenstvo vzniku vyhorenia, vyskúšali si sadu konkrétnych techník. Kniha využíva výsledky najväčšieho výskumu vyhorenia medzi českými vyučujúcimi, ktorý bol realizovaný v rokoch 2017-2018.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*