Responzívna výuka

Harry Fletcher-Wood

Skúsený pedagóg Harry Fletcher-Wood predkladá všetkým učiteľom praktický sprievodca formatívnym hodnotením. Zoznamuje čitateľov s teóriou tohto vzdelávacieho prístupu, s najnovšími výskumami v tomto obore a všetko názorne uvádza do praxe. Ukazuje, ako dôležitá je komunikácia so študentmi, ako si plánovať hodinu, keď treba veľa prebrať, no zároveň máte málo času, ako efektívne pomáhať a podporovať svojich študentov, aké dôležité je pravidelné vyhodnocovanie študentskej práce, teda aká neoceniteľná je spätná väzba a mnoho ďalšieho. Táto inovatívna kniha sa iste stane nenahraditeľným sprievodcom nielen začínajúcim učiteľom, ale aj skúseným pedagógom, ktorí z nej môžu čerpať novú inšpiráciu pre svoju prax.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*