Postpandemická pedagogika

Holúbeková Henrieta

Táto kniha vám úplne zmení pohľad na svet, v ktorom žijeme, a na výchovu a vzdelávanie dnešných detí a mládeže. Zameriava sa na špecifiká generácie Z a skúma, čo vieme o nasledujúcej generácii Alfa. Rovnako sa venuje schopnostiam a zručnostiam, ktoré budú potrebné na trhu práce v budúcnosti, a analyzuje, ako mladí ľudia formujú súčasnú firemnú kultúru na pracoviskách.

Autorka vychádza zo svojich skúseností ako mentorka teenagerov vo vzdelávacom programe Životológia® a ponúka konkrétne návody, odporúčania a aktivity, ktoré vám pomôžu pochopiť a pripraviť generáciu Z na ich úspešnú budúcnosť. Zároveň sa zaoberá generáciou Alfa a predstavuje zmeny, ktoré táto generácia detí prinesie a ako sa tieto zmeny odrazia v spoločnosti.

Kniha sa tiež venuje digitálnej dobe, v ktorej žijeme, a jej vplyvu na nás a naše životy. Autorka poskytuje jasné a jednoduché návody, ako v súčasnosti prežiť a udržať si zdravé hranice pri používaní technológií.

Je určená pre rodičov, učiteľov, školských psychológov, výchovných a kariérnych poradcov, sociálnych pracovníkov, pracovníkov s mládežou, študentov pedagogických škôl a budúcich psychológov.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*