Nenásilní komunikace: Řeč života

Marshall B. Rosenberg

„Nezraňující komunikace: Řeč života“ je kniha napsaná Marshallom B. Rosenbergom, americkým psychológom a zakladateľom procesu nazývaného Nezraňující komunikace (NVC). Táto kniha sa zaoberá spôsobmi komunikácie, ktoré podporujú porozumenie, empatiu a medziľudské vzťahy.

Hlavnou myšlienkou knihy je, že komunikácia by mala byť zameraná na vytváranie spojenia s druhými, namiesto vyvolávania konfliktov a neporozumení. Marshall B. Rosenberg navrhuje konkrétne nástroje a prístupy, ktoré umožňujú vyjadriť svoje potreby, pocity a túžby bez útočenia na druhých alebo ich kritizovania. Tieto nástroje sú založené na empatii, porozumení a schopnosti vidieť veci z pohľadu iných.

Kniha sa zameriava na to, ako vytvoriť vzájomný rešpekt a ako sa vyhnúť deštruktívnym vzorcom komunikácie, ktoré môžu spôsobiť napätie a konflikty. Rosenberg zdôrazňuje dôležitosť porozumenia svojim vlastným potrebám a potrebám druhých, ako aj schopnosť empatie a pochopenie.

„Nezraňující komunikace: Řeč života“ je kniha, ktorá ponúka nástroje a princípy na vytvorenie lepších medziľudských vzťahov, riešenie konfliktov a komunikáciu, ktorá podporuje porozumenie a harmóniu.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*