Hry na rozvoj verbální komunikace – 107 nejlepších her z praxe

Kto sa hrá, nehnevá a navyše sa môže hrou niečo nové naučiť. Je dokázané, že pokiaľ človek pri učení prežíva pozitívne emócie, je výsledok výrazne efektívnejší. Publikácia má dva hlavné ciele: prvým je rozšíriť ponuku komunikačných hier, ktoré je možné zapojiť do učenia, a ponúknuť tak viac možností, ako urobiť z rozvoja reči zábavu. Druhým, nemenej významným cieľom je zbližovať ľudí v kolektíve pomocou medziľudskej komunikácie. Autor zozbieral počas svojej dlhoročnej praxe množstvo tipov na hry známe aj neznáme, zoznamovacie a rozraďovacie, pre dvojice i skupiny. Pôvodné hry rôzne doplnil a upravil, alebo vytvoril hry úplne nové. Pri všetkých hrách hrá hlavnú úlohu verbálna komunikácia a je možné použiť ich v školách, v družinách, na táboroch, pri špeciálnych terapiách, doma, na cestách alebo na dovolenke. Publikácia je určená širokej verejnosti aj odborníkom pracujúcim s deťmi alebo dospelými, ktorí sa stretávajú napríklad s poruchami reči. Knihu určite využijú aj pedagógovia, špeciálni pedagógovia, logopédi, psychológovia, vedúci na táboroch, rodičia či samotné deti.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*