100 her pro práci s (kyber)šikanou

Kniha hier, ktorá má deti pripraviť na rozpoznanie šikanovania, či už sa jedná o ne samotné, alebo o šikanovanie u spolužiakov a kamarátov. Poskytuje im prostriedky, ako sa šikane postaviť. Deti si môžu v bezpečí riadenej hry samy na sebe vyskúšať, aké to je byť šikanovaný, znášať sprosté a hanlivé slová a druhému ich hovoriť, ako sa im účinne brániť a kedy a komu si povedať o pomoc. Aká je moc jednotlivca i skupiny v tom negatívnom, ale predovšetkým v tom pozitívnom slova zmysle. Pomáhajú deťom detekovať šikanovanie v okolí a učia ich nebyť k nej ľahostajní. Druhá polovica knihy je zameraná na šikanovanie, ktoré sa deti môžu či už vedome, alebo nevedome stať svedkami, obeťami i aktérmi na internete. Učia sa vyhodnocovať svoje skutky, slová a činy, nastavovať si hranice a domýšľať svoje konanie vo vzťahu k ostatným

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*