Formatívne hodnotenie

Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia a kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Učitelia sa dozvedie nielen to, ako hodnotiť rozsah a kvalitu vedomostí, ale ako hodnotiť všetko, čo má byť vyučované – teda nielen osvojenie si pojmov a faktov, ale aj nadobudnutie spôsobilostí a zručností zo strany žiakov. Spoločne prídeme na to, čo je a čo nie je formatívne hodnotenie a prečo je dobré používať formatívne hodnotenie. Aký je rozdiel medzi sumatívnym a formatívnym hodnotením z hľadiska cieľa, načasovania, účelu, adresáta hodnotenia, roly učiteľa, zapojenia a motivácie žiakov a efektu na učenie.

Pre koho je workshop určený: učitelia I. a II. stupňa ZŠ
Počet účastníkov: 15
Kedy: ktorákoľvek streda v mesiaci
Kde: RCPU Liptov, Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš
Lektor: Juraj Droppa

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*