Sú služby regionálneho centra bezplatné?

Áno, služby sú pre učiteľov bezplatné

Kto je zriaďovateľom regionálneho centra?

Zriaďovateľom centra je OZ Felix Liptovský Mikuláš. Vznik regionálnych centier iniciovalo MŠVVaŠ ako súčasť Plánu obnovy a odolnosti. V tomto školskom roku bude na Slovensku pôsobiť 16 centier v jednotlivých regiónoch. 

Pre koho sú služby centra určené?

Primárnou cieľovou skupinou sú učitelia a učiteľky základných škôl. Tí sa môžu prihlásiť so žiadosťou individuálny mentoring. Učiteľov MŠ a SŠ však tiež radi privítame na workshopoch a prednáškach, ktoré bude naše centrum poskytovať. 

Aké aktivity centrum pre školy ponúka?

Primárnou aktivitou centra počas prvých rokov fungovana je individuálna a adresná podpora učiteľov priamo u nich v triede formou mentoringu. Okrem toho  centrum pripravuje rôzne workshopy, vzdelávania, prednášky a diskusie o dôležitých témach vo vzdelávaní, a to buď priamo v školách alebo v regionálnom centre.

Kde sídli Regionálne centrum na podporu učiteľov pre okresy Ružomberok a Liptovský Mikuláš?

Nájdete nás na Hurbanovej 6 v Liptovskom Mikuláši. 

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*