Ako efektívne prezentovať

Efektívna prezentácia učiteľa počas vyučovacej hodiny je dobrým predpokladom na naplnenie cieľa hodiny ako aj motiváciu žiakov a študentov. Kurz ponúkne pohľad na kľúčové princípy efektívnej prezentácie, poukáže na najčastejšie chyby pri prezentovaní a poskytne účinné riešenia, ako sa im vyhnúť a naplniť očakávania poslucháčov – žiakov a študentov.

Pre koho je workshop určený: celý učiteľský kolektív ZŠ
Počet účastníkov: všetci učitelia školy
Kedy: ktorákoľvek streda alebo štvrtok v mesiaci
Kde: u vás v škole alebo v priestoroch RCPU
Lektorka: Andrea Božeková

Máte záujem o toto vzdelávanie?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?