Regionálne centrum podpory učiteľov
LIPTOVA

Učitelia pre 21.storočie

Individuálna podpora priamo v triede

Komunita podobne zmýšľajúcich učiteľov

Vzdelávanie a priestor pre ďalší rozvoj

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Sídli v Liptovskom Mikuláši a naše priestory sú vzdelávacím hubom, kde sa môžu stretávať aktívni učitelia, riaditelia a nadšenci vzdelávania pri rôznych aktivitách a podujatiach. Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR.
Tešíme sa na Vás :).

Náš tím

Barbora Michnová

Je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa pohybovala v oblasti vzdelávania už počas štúdia na vysokej škole. V Rumunsku stážovala na celonárodnom programe neformálneho vzdelávania GROW a v pašovaní neformálneho vzdelávania do školských tried pokračovala aj počas svojej pedagogickej praxe na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje rozvoju a podpore učiteľov a mladých ľudí cez mentoring.

Jana Halíková

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, učiteľstvo 1. stupeň. Počas svojej dlhoročnej učiteľskej praxe učila niekoľko rokov aj na medzinárodnej súkromnej škole v Qingdao v Číne. Pôsobí ako mentorka v organizácii Leaf.

Juraj Droppa

Pôsobí v školstve 19 rokov. Začínal ako zriaďovateľ (Škola u Filipa), nasledoval manažér (vytváranie podmienok pre činnosť školy) a napokon začal vyučovať občianku náuku. Baví ho prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí a búrať mýty vo vzdelávaní.


Andrea Božeková

Pracovala v akademickom prostredí v odbore sociálnych vied. Má bohaté skúsenosti so štúdiom a vedením univerzitných kurzov doma aj v zahraničí. Venuje sa problematike
komunikačno - prezentačných zručností v projekte www.confero.sk a má za sebou aktivity i súťaže v rámci medzinárodnej rečníckej organizácie Toastmasters. Je absolventkou kurzu zameraného na rozvoj líderských schopností na University of Notre Dame v USA.

Katarína Sališová

Vyštudovala nemecký jazyk pre primárne vzdelávanie, matematiku a fyziku pre nižšie stredné vzdelávanie základnej školy na Trnavskej univerzite v Trnave a informatiku pre základné a stredné školy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí ako učiteľ a školský digitálny koordinátor na Základnej škole, Bystrická cesta v Ružomberku. Venuje sa realizácii rôznych projektov a dobrovoľníckej činnosti v okrese Ružomberok v občianskom združení Za úsmev.

Zuzana Kučerová

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Prešove, učiteľstvo 1. stupňa a školská logopédia. Väčšiu časť svojej učiteľskej praxe pôsobila na ZŠI pre žiakov s NKS (narušenou komunikačnou schopnosťou) v Jamníku. Mala možnosť stať sa súčasťou zmien v predškolskom vzdelávaní v Austrálii počas svojho tri a polročného pobytu, čo určilo jej ďalšie smerovanie.


Kvetka Legerská

Doktorát získala na Fakulte PEDaS na Žilinskej univerzite v študijnom odbore ekonómia a manažment. Viac ako 15 rokov sa venuje práci s mládežou a s pracovníkmi s mládežou. Od roku 2015 pôsobí ako školiteľka školiteľov a vedúcich v DofE. Rada sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v OZ Lokál, ktorým zastrešuje všetky svoje tvorivé aktivity. V zime najradšej trávi čas na lyžiach a v lete v horách.


Slavomíra Bencúrová

Keď spoznala v 1. triede svoju prvú učiteľku, chcela tiež byť učiteľkou. Odkedy skončila štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, učí na 1. stupni ZŠ. Aj po mnohých rokoch ju táto práca stále baví a napĺňa a ustavične hľadá nové možnosti, podnety a spôsoby ako ísť na svojej učiteľskej ceste ďalej