Na naši škole nám záleží

Martin Chvál

Riaditelia a učitelia sa starajú o to, aby ich škola bola kvalitná a aby žiaci získali čo najviac vzdelania. Snažia sa, aby do školy chodili s radosťou nielen žiaci a ich rodičia, ale aj sami učitelia. Dôležité je, aby si všetci, ktorí sa podieľajú na živote školy, rozumeli a mali spoločné ciele. No niekedy sa môžu ich pohľady na túto problematiku líšiť. Ako sa teda môžeme baviť o kvalite školy, keď sú rôzne názory?

V školskom roku 2015/2016 zverejnila Česká školská inšpekcia kritériá, ktoré nám pomáhajú definovať kvalitu školy a môžu slúžiť ako spoločný jazyk pre všetkých zúčastnených. Táto kniha sa zameriava na jednotlivé aspekty práce školy, jej vedenia a učiteľov v kontexte týchto kritérií. Pre každú tému sú uvedené praktické príklady a konkrétne návody, ako sledovať, vyhodnocovať a riešiť rôzne situácie.

Cieľom tejto knihy nie je len poskytnúť škole silný argumentačný nástroj pri kontrole zo strany externých orgánov, ale predovšetkým ponúknuť témy na spoločné diskusie, reflexiu a úvahy o ďalšom rozvoji konkrétnej školy. Túto knihu ocenia školskí inšpektori, riaditelia škôl a učitelia, ale aj angažovaní rodičia, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a ktorí uvažujú o zakladaní vlastnej školy.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*