Regionálne centrum podpory učiteľov LIPTOVA

Učitelia pre 21.storočie

Individuálna podpora priamo v triede

Komunita podobne zmýšľajúcich učiteľov

Vzdelávanie a priestor pre ďalší rozvoj

O našom centre

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Sídli v Liptovskom Mikuláši a naše priestory sú vzdelávacím hubom, kde sa môžu stretávať aktívni učitelia, riaditelia a nadšenci vzdelávania pri rôznych aktivitách a podujatiach. Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR. Tešíme sa na Vás :).

Náš tím

Barbora Michnová

Je vyštudovaná učiteľka, ktorá sa pohybovala v oblasti vzdelávania už počas štúdia na vysokej škole. V Rumunsku stážovala na celonárodnom programe neformálneho vzdelávania GROW a v pašovaní neformálneho vzdelávania do školských tried pokračovala aj počas svojej pedagogickej praxe na Slovensku. Už niekoľko rokov sa venuje rozvoju a podpore učiteľov a mladých ľudí cez mentoring.
michnova@rcpuliptov.sk

Jana Halíková

Vyštudovala Pedagogickú fakultu v Banskej Bystrici, učiteľstvo 1. stupeň. Počas svojej dlhoročnej učiteľskej praxe učila niekoľko rokov aj na medzinárodnej súkromnej škole v Qingdao v Číne. Pôsobí ako mentorka v organizácii Leaf.
halikova@rcpuliptov.sk

Juraj Droppa

Pôsobí v školstve 19 rokov. Začínal ako zriaďovateľ (Škola u Filipa), nasledoval manažér (vytváranie podmienok pre činnosť školy) a napokon začal vyučovať občianku náuku. Baví ho prijímať výzvy, prekonávať prekážky, reagovať na potreby detí a búrať mýty vo vzdelávaní.
droppa@rcpuliptov.sk

Andrea Božeková

Pracovala v akademickom prostredí v odbore sociálnych vied. Má bohaté skúsenosti so štúdiom a vedením univerzitných kurzov doma aj v zahraničí. Venuje sa problematike komunikačno - prezentačných zručností v projekte www.confero.sk a má za sebou aktivity i súťaže v rámci medzinárodnej rečníckej organizácie Toastmasters. Je absolventkou kurzu zameraného na rozvoj líderských schopností na University of Notre Dame v USA.
bozekova@rcpuliptov.sk

Katarína Sališová

Vyštudovala nemecký jazyk pre primárne vzdelávanie, matematiku a fyziku pre nižšie stredné vzdelávanie základnej školy na Trnavskej univerzite v Trnave a informatiku pre základné a stredné školy na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pôsobí ako učiteľ a školský digitálny koordinátor na Základnej škole, Bystrická cesta v Ružomberku. Venuje sa realizácii rôznych projektov a dobrovoľníckej činnosti v okrese Ružomberok v občianskom združení Za úsmev.
salisova@rcpuliptov.sk

Erika Miklášová

Vyštudovala na UKF v Nitre, odbor slovenský jazyk a kulturológia, neskôr  si rozšírila aprobaciu o výtvarnú výchovu na UMB v Banskej Bystrici, učí na druhom stupni. Veľmi rada sa vzdeláva a ešte radšej vedomosti odovzdáva deťom aj dospelým. Verí, ze svoje skúsenosti zúročí v RCPU, má rada nové výzvy. Veľmi rada vo voľnom čase tvorí, cestuje, venuje sa včelárstvu.
miklasova@rcpuliptov.sk

Kvetka Legerská

Doktorát získala na Fakulte PEDaS na Žilinskej univerzite v študijnom odbore ekonómia a manažment. Viac ako 15 rokov sa venuje práci s mládežou a s pracovníkmi s mládežou. Od roku 2015 pôsobí ako školiteľka školiteľov a vedúcich v DofE. Rada sa venuje neformálnemu vzdelávaniu v OZ Lokál, ktorým zastrešuje všetky svoje tvorivé aktivity. V zime najradšej trávi čas na lyžiach a v lete v horách.
legerska@rcpuliptov.sk

Slavomíra Bencúrová

Keď spoznala v 1. triede svoju prvú učiteľku, chcela tiež byť učiteľkou. Odkedy skončila štúdium na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, učí na 1. stupni ZŠ. Aj po mnohých rokoch ju táto práca stále baví a napĺňa a ustavične hľadá nové možnosti, podnety a spôsoby ako ísť na svojej učiteľskej ceste ďalej
bencurova@rcpuliptov.sk

Alexandra Lozovská

Vyštudovala psychológiu a vo svojej praxi sa venuje rešpektujúcemu prístupu vo vzťahoch, rodinnej atmosfére. Postupne som sa vo svojej práci posunula k téme rešpektujúceho prístupu v systéme vzdelávania. Verí, že rešpekt, hranice, sloboda a zodpovednosť sú kľúčové prvky pri navodení bezpečia, dôvery, prijatia, motivácie a mnohých ďalších aspektov podporujúcich učenie.
lozovska@rcpuliptov.sk

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*