Navigácia zobrazení

Udalosť Navigácie Zobrazení

Today

Hodnotenie v inkluzívnej triede

So zvyšujúcim sa počtom žiakov s odlišným materinským jazykom je spojená  stupňujúca sa náročnosť na edukačný proces. Začlenenie žiaka do výchovno-vzdelávacieho procesu, každodenné prekonávanie jazykovej bariéry, ale aj iných výziev, […]

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?