Značka: Workshopy a prednášky

Outdoor aktivity s mládežou

Pracovník s mládežou získa základné vedomosti a zručnosti v oblasti použitia outdoorových zážitkových metód v práci s mládežou. Získa informácie a zručnosti o fyzickej a psychologickej bezpečnosti outdoor aktivít, ich [...]
Read more

Rodičovské združenie – párty, ktorú si vieme užiť

Rodičovské združenie je v našich školách povinná jazda. Od učiteľa vyžaduje množstvo práce a prípravy a málokedy prináša zadosťučinenie. Rodičia ho berú ako povinné nutné zlo. Táto prednáška ponúka nový [...]
Read more

Výchovný štýl učiteľa

Vplyv výchovného štýlu – ako rodičov, tak aj učiteľov – na emocionalitu a správanie detí je nepopierateľný. Žiaci sú ochotnejší spolupracovať a lepšie napredujú, keď sa cítia akceptovaní a oceňovaní. [...]
Read more

Ako efektívne prezentovať

Efektívna prezentácia učiteľa počas vyučovacej hodiny je dobrým predpokladom na naplnenie cieľa hodiny ako aj motiváciu žiakov a študentov. Kurz ponúkne pohľad na kľúčové princípy efektívnej prezentácie, poukáže na najčastejšie [...]
Read more

Naše hodnoty

Ak chcete na vašej škole naštartovať posilnenie žitých hodnôt, ponúkame workshop, cez ktorý si môžete vaše každodenne žité hodnoty vedomejšie ohmatať a vybrať si tie, s ktorými naozaj rezonujete. Bude [...]
Read more

Formatívne hodnotenie

Workshop je zameraný na správne dodržiavanie zásad slovného hodnotenia a kľúčových stratégií formatívneho hodnotenia. Učitelia sa dozvedie nielen to, ako hodnotiť rozsah a kvalitu vedomostí, ale ako hodnotiť všetko, čo [...]
Read more

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?