Projektové vyučování pro první stupeň základní školy

Coufalová Jana

Cieľom tejto publikácie je oboznámiť učiteľov na 1. stupni so základnými princípmi projektovej metódy a naučiť ich, ako pripravovať projekty pre svojich žiakov. V úvode tejto publikácie sa čitatelia dozvedia o dôležitosti projektového vyučovania, o histórii jeho vzniku a o charakteristických znakoch projektu. Text je založený na odborných poznatkoch, no bol písaný s cieľom byť zrozumiteľný a prehľadný pre učiteľov.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*