Nadané dítě ve škole

Jana Cihelková

Čo je talent? Ako identifikovať talentované deti? Je talent výhodou, alebo spôsobuje problémy? Ako podporiť talentované deti vo vzdelávaní? Kniha s názvom „Nadané dieťa v škole“ sa snaží nájsť odpovede na tieto otázky, a to prakticky a zrozumiteľne. Poskytuje učiteľom návod na rozpoznanie talentovaných detí, čo nie je vždy jednoduché, a radí, ako s nimi pracovať vo vyučovaní. Rodičom talentovaných detí môže slúžiť ako cenný sprievodca pri výbere školy.

V knihe nájdete návrhy na systémové stratégie pre správne prístupy k talentovaným deťom, ktoré môže škola začleniť do svojho vzdelávacieho programu. Okrem toho obsahuje skladbu overených vzdelávacích metód, prispôsobených pre potreby talentovaných študentov, ktoré môžu učitelia priamo využiť vo svojej výučbe.

Autorka sa zameriava na rozvoj zručností učiteľov v oblasti individualizácie výučby prostredníctvom aktivizačných metód. Individualizácia výučby je kľúčovým prostriedkom na dosiahnutie inkluzívneho vzdelávania. Preto, hoci je kniha primárne zameraná na talentované deti, jej princípy môžu byť aplikované aj na prácu s celým triednym kolektívom.

Jana Cihelková je zakladateľkou a riaditeľkou školy Métis – základná škola s.r.o, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie talentovaných detí.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*