Inkluzivní pedagogika

Lechta Viktor

Autor úspešného diela „Základy inkluzívnej pedagogiky“ z roku 2010 sa rozhodol po niekoľkých rokoch, v ktorých nastali v oblasti inklúzie zásadné zmeny, prepracovať a rozšíriť kľúčové časti knihy, aby lepšie reflektovali súčasný stav a problémy. Kapitoly knihy boli významne upravené v súvislosti s vymedzením inkluzívnej pedagogiky, jej paradigmy, inkluzívnej didaktiky a implementácie inklúzie mimo vyučovacích hodín. Taktiež boli pridané kapitoly týkajúce sa špecifikácií inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Táto nová verzia zohľadňuje nové výskumy, pozitívne aj negatívne skúsenosti v danej oblasti, reflektuje legislatívne zmeny za uplynulé roky a obsahuje aj najnovšiu literatúru. Autorský tím bol rozšírený o vedúcich odborníkov v oblasti inklúzie z Česka, Slovenska a Poľska.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*