Akí sú moji žiaci

Peter Gavora

Táto publikácia je určená pre študentov učiteľstva na vysokých školách, s cieľom poskytnúť im pevné základy v tejto odbornej oblasti. Je tiež vhodná pre učiteľov na základných a stredných školách, riaditeľov, metodikov, inšpektorov, výskumných pracovníkov a všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku diagnostikovania žiakov.

Diagnostika je kľúčovým prvkom poznávania žiakov. Ak je cieľom vzdelávania, aby sa žiaci rozvíjali (čo je neodiskutovateľným cieľom), diagnostika je vždy dôležitou súčasťou výučby. Táto publikácia má kombinovaný charakter – teoretický i praktický. Okrem výkladu teoretických konceptov o druhoch, princípoch a nástrojoch pedagogického diagnostikovania žiakov, obsahuje množstvo príkladov a cvičení, ktoré pomáhajú aplikovať teóriu do praxe.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Garbiarska 95, 031 01 Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*