7 mýtov o vzdelávaní

Daisy Christodoulou

Daisy Christodoulou prináša podnetnú kritiku všeobecne uznávaného pohľadu na vzdelávanie (vzdelávacia ortodoxia). Na základe svojich nedávnych skúseností s výučbou v školách, ktoré kladú vysoké nároky na žiakov, ukazuje na širokom spektre príkladov a prípadových štúdií, ako veľmi je výučba v triede v rozpore so základnými vedeckými princípmi.

Skúma sedem rozšírených predstáv, ktoré brzdia žiakov aj učiteľov:

  • Fakty bránia porozumeniu.
  • Výučba riadená učiteľom je pasívna.
  • 21.storočie mení všetko zásadne.
  • Všetko sa dá jednoducho vyhľadať.
  • Mali by sme vyučovať zručnosti prenositeľné cez rôzne oblasti.
  • Projekty a aktivity študentov sú najlepším spôsobom učenia sa.
  • Výučba znalostí je indoktrinácia.

V každej kapitole Christodoulou zrozumiteľne predstavuje teóriu jednotlivých mýtov, zvažuje ich praktické dopady a poukazuje na znepokojujúce rozšírenie tohto prístupu. Následne s odkazom na aktuálne poznatky kognitívnych vied presne vysvetľuje, prečo sa jedná o mýtus. Autorka prezentuje presvedčivé argumenty vysvetľujúce, ako vládne rezorty a vzdelávacie organizácie po celom svete sklamali učiteľov a žiakov tým, že prosadzovali, ba dokonca nariadili zlú prax a teóriu bez dôkazov.

Chcete si túto knihu požičať?

Prihláste sa na odber noviniek

Prihláste sa na odber noviniek, aby Vám neunikol žiaden zaujímavý workshop alebo novinka zo vzdelávania.
Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš | info@rcpuliptov.sk

Máte záujem o aktualizačné vzdelávanie?

O aké témy máte záujem?*