Hýbadlo- inšpiratívny klub pre prvostupniarov

Regionálne centrum na podporu učiteľov LM Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš

Milé pani učiteľky, učitelia I. stupňa ZŠ, srdečne vás opäť pozývame na stretnutie inšpiratívneho klubu Hýbadlo pre prvostupniarov, tentokrát na veľmi žiadanú tému: ČÍTANIE S POROZUMENÍM (burza nápadov) Každý z […]