Rodičovské združenia- párty, ktorú si vieme užiť

Regionálne centrum na podporu učiteľov LM Hurbanova 6, Liptovský Mikuláš

Rodičovské združenie je v našich školách povinná jazda. Od učiteľa vyžaduje množstvo práce a prípravy a málokedy prináša zadosťučinenie. Rodičia ho berú ako povinné nutné zlo. Táto interaktívna prednáška ponúka […]