Čo je Regionálne centrum podpory učiteľov

Centrum poskytuje individuálnu podporu formou mentoringu, konzultácie a rôzne vzdelávacie aktivity pre učiteľov z okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok. Sídli v Liptovskom Mikuláši a priestory sú vzdelávacím hubom, kde sa môžu stretávať aktívni učitelia, riaditelia a nadšenci vzdelávania pri rôznych aktivitách a podujatiach. Vznik regionálnych centier  iniciovalo MŠVVaŠ ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR.
Tešíme sa na Vás 🙂